Trauma na de bevalling

Er is de afgelopen tijd veel over te doen geweest in verloskunde land. De geboortebeweging heeft zelfs een actie op touw gezet om meer aandacht te vragen voor geboorte trauma en zelfs geboorte geweld. Hoe kan het toch dat zoveel vrouwen een bevalling als traumatisch ervaren? En is er iets dat je zelf kunt doen? De beroepsorganisatie van gynaecologen heeft pas een artikel geplaats hierover, zij zijn van mening dat het vooral komt door onrealistische verwachtingen. Als dan niet aan deze verwachtingen kan worden voldaan zijn vrouwen teleurgesteld en ervaren ze de bevalling sneller als traumatisch. Uiteraard is het heel belangrijk dat je goede voorlichting krijgt over wat je kunt verwachten tijdens de bevalling. Hier kun je je ook goed op voorbereiden door boeken te lezen of een cursus te volgen. Maar uit onderzoek blijkt dat er nog een veel belangrijkere reden is waarom vrouwen hun bevalling als traumatisch ervaren: het missen van regie. Tijdens een bevalling doet de natuur in alle glorie haar werk en het is een heel delicaat proces van hormonen, acceptatie en veiligheid. Een verstoring van dit proces kan gevolgen hebben voor het verloop van de bevalling. Sommige dingen kun je beïnvloeden en andere weer niet. Ik heb nog nooit vrouwen op de praktijk gehad die de verwachting hadden dat ze de bevalling konden sturen en dat deze precies zo ging verlopen als ze gepland hadden. Iedereen is zich bewust van het feit dat er soms dingen gebeuren tijdens een bevalling waar je geen invloed op hebt. Maar wat zou dan het verschil kunnen maken. Enerzijds is een goede voorbereiding heel belangrijk. Weten wat je te wachten staat en welke keuzes je allemaal kunt maken helpt om je gevoel van regie te behouden. Anderzijds kun je vragen stellen tijdens je bevalling als een zorgverlener bepaald beleid voorstelt. Vraag naar de alternatieven en maak daarna een bewuste keuze. Je hoeft niet altijd het pad te bewandelen dat het protocol voorschrijft. Soms ontstaan er situaties waarbij het juist helpend kan zijn om het protocol niet te volgen. Zo behoud je zelf de regie over je bevalling. Je kunt dit principe overal toepassen, ook tijdens je zwangerschap. Ik heb zelf ook tijdens mijn bevalling in overleg met Myrthe andere keuzes gemaakt dan het protocol zou voorschrijven. Zo heeft ze op mijn verzoek maar 1 keer inwendig onderzoek gedaan. Dit omdat het goed ging en het aantal centimeters niks ging veranderen in het beleid. Zo hebben we samen een bewuste keuze gemaakt. Om je voor te bereiden op het beleid tijdens de bevalling, maar ook tijdens de zwangerschap en het kraambed, kun je op vraagdevroedvrouw.nl informatie inwinnen. Deze website is opgezet door een verloskundige die over verschillende onderwerpen een overzicht heeft gemaakt van al het onderzoek dat gedaan is. Zo kun je lezen op basis waarvan bepaalde protocollen zijn opgesteld en als je dan voor de keuze komt te staan, een bewuste keuze maken. Hoe de bevalling, de zwangerschap of het kraambed dan ook mogen verlopen, vanuit eigen regie en kracht keuzes maken helpt om met een goed gevoel terug te kunnen kijken op deze grote gebeurtenis in je leven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands