Tijdens het kraambed komen wij meerdere malen langs om jou en de baby te controleren. We kijken naar het herstel van moeder en we wegen de baby om de groei te beoordelen. We zijn er ook om alle vragen die spelen tijdens deze eerste week te beantwoorden.

Bij borstvoeding is er vaak een ander verloop dan bij flesvoeding en kan er meer behoefte zijn aan ondersteuning. We nemen graag de tijd en de moeite om de borstvoeding goed te laten verlopen.
Mochten zich in het kraambed bijzonderheden voordoen zoals koorts, geelzien van de baby etc. dan neemt de kraamverzorgster contact op met een van de verloskundigen. Wanneer jij als ouder ongerust bent dan kun je uiteraard altijd zelf contact opnemen met de dienstdoende verloskundige.

Verder zijn de kraamvisites vooral ook gezellig en nemen we de tijd om te luisteren naar alle opgedane ervaringen en om de bevalling nog eens te bespreken. Bij de laatste controle wordt de anticonceptie besproken en een afspraak gemaakt voor de nacontrole die over zes weken plaatsvindt met de verloskundige die bij je bevalling was.